header
poslánístrukturačinnostodkazykontaktczen

 

 

Naším posláním je:

elisa

Vědecký výbor veterinární byl ustanoven při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke "Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR" v červenci 2002. Výbor je poradním orgánem Koordinační skupiny bezpečnosti potravin. Výbor nemá právní subjektivitu. Za svou činnost je Výbor odpovědný prvnímu náměstkovi ministra zemědělství ČR, předsedovi Koordinační skupiny.
Činnost Výboru je každý rok financována na základě smlouvy v souladu s usnesením vlády ČR č. 1277/2004 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České Republice po přistoupení k Evropské unii, uzavřené ve smyslu ustanovení § 51 a § 491 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i.
efsa szpi svs

footer