header
poslánístrukturačinnostodkazykontaktczen

Vědecký výbor fytosanitární (www.phytosanitary.org)
Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (www.scgmff.cz)
Vědecký výbor výživy zvířat (www.vuzv.cz)
Vědecký výbor pro potraviny (www.chpr.szu.cz)

Bezpečnost potravin (bezpecnostpotravin.cz)
Spotřebitel (www.spotrebitel.cz)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (www.efsa.europa.eu)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org)
Food Standards Agency (UK) (www.foodstandards.gov.uk)
Food and Drug Administration (US) (www.fda.gov)
World Food Safety Organisation (www.worldfoodsafety.org)

Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)
Ministerstvo životního prostředí (www.env.cz)
Ministerstvo zdravotnictví (www.mzd.cz)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)
Státní veterinární správa České republiky (www.svscr.cz)
Státní rostlinolékařská správa (www.srs.cz)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (www.ukzuz.cz)