header
poslánístrukturačinnostodkazykontaktczen

RNDr. Miroslav Machala, CSc.
předseda VVV

Obor: chemie a toxikologie
Specializace: organické kontaminanty potravního řetězce

  • studia mechanismů toxicity průmyslových organických kontaminantů prostředí a potravního řetězce (dioxiny, PCB, PAU, ftaláty aj.)
  • toxikologické a ekotoxikologické hodnocení toxicity cizorodých látek užitím specifických biochemických a celulárních biomarkerů toxicity v modelech in vitro a in vivo (dioxinová toxicita, endokrinní disrupce, genotoxicita, nádorová promoce, oxidativní stres)
  • screening in vitro chemoprotektivních a toxických efektů polyfenolických látek
  • hodnocení rizika organických kontaminantů potravního řetězce (dioxiny, ftaláty)
  • aktivity v hodnocení nových vědeckých publikací ("peer-reviewing scientific work)

Expertní činnost: hodnocení rizika organických kontaminantů potravního řetězce (dioxiny, ftaláty), aktivity v hodnocení nových vědeckých publikací ("peer-reviewing scientific work) aj.

machala[at]vri.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
vědecký pracovník

homepage: www.vri.cz/labs/biochem/default.htm

MVDr. Eva Renčová, Ph.D.
tajemnice VVV

Obor: bezpečnost potravin
Specializace: detekce falšování potravin různých komodit – vývoj vhodných analytických metod

rencova[at]vri.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
výzkumný pracovník

MVDr. Dušan Ryšánek, CSc.

Obor: laktologie
Specializace: mléčná žláza skotu

rysanek [at] vfu.cz

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství v.v.i.,
seznam publikací viz:
Web of Science ISI Web of KnowledgeSM: Rysanek D.

MVDr. Pavel Alexa, CSc.

Specializace: patogeneze a imunoprofylaxe koliinfekcí mláďat

alexa[at]vri.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
vedoucí laboratoře pro koliinfekce hospodářských zvířat,
vedoucí NRL pro Escherichia coli.

 

Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc.

Obor: výživa a dietetika zvířat
Specializace: bezpečnost a hygiena výživy hospodářských zvířat

herzig[at]vfu.cz
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Obor: Hygiena a technologie potravin
Specializace: veterinárních aspekty chemie potravin a fyzikálně-chemických parametrů medu

vorlova[at]vfu.cz

děkanka FVHE VFU Brno
Přednostka Ústavu hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.

Obor:
Specializace:

Prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

Obor: infekční choroby hospodářských zvířat
Specializace: virové infekce respiračního a gastrointestinálního traktu hospodářských zvířat a nemoci společné lidem a zvířatům - zoonózy

pospisilz[at]vfu.cz
MVDr. Věra Billová

Obor: kontrola biopreparátů a léčiv
Specializace: bezpečnost a rezidua veterinárních léčivých přípravků pro potravinová zvířata.

billovav@vfu.cz
MVDr. Radomír Belza

Obor:
Specializace:

MVDr. Josef Brychta, Ph.D.

Obor:
Specializace:

MVDr. Ivan Pšikal, CSc.

Obor:
Specializace:

MVDr. Václav Jordán

Obor:
Specializace: